مرحله 1 از 7 : سبک طراحی خود را کشف کنید...

من دوست دارم در جایی زندگی کنم که بیشتر شبیه است به ... (لطفا در هر مرحله روی عکس مورد نظر کلیک کنید و به مرحله بعد بروید و در پایان نتیجه را ملاحظه کنید) ...